English version
Twitter
Blic Blog
Send an email
Dobro došli na stranicu Nikole Božića!Nikola Božić je u Istraživačkoj stanici Petnica od 1994. godine, gde 4 godine boravi kao polaznik seminara astronomije. Nakon toga biva angažovan kao mlađi saradnik na seminaru astronomije, a zatim kao asistent rukovodioca na istom Programu. Od kraja 2005. godine je angažovan kao rukovodilac Programa astronomije.

Stalno zaposlenje u Petnici mu počinje od 2008. godine na mestu rukovodioca Odeljenja matematičko-tehničkih nauka. Istovremeno obavlja i poslove project managera i koordinatora međunarodne saradnje.

Istraživačka stanica Petnica je samostalna i nezavisna organizacija koja se bavi razvojem naučne kulture, naučne pismenosti, obrazovanja i kulture. Aktivnosti ISP su najvećim delom usmerene na mlade – na učenike i studente, kao i na obuku nastavnika u novim tehnikama, metodama i sadržajima u oblasti nauke i tehnologije. Programi ISP obuhvataju širok spektar oblasti i disciplina u okviru prirodnih, društvenih i tehničkih nauka.

Svake godine Istraživačka stanica Petnica organizuje veliki broj različitih programa u obliku kurseva, seminara, naučnih kampova, radionica i sl., najčešće u trajanju od više dana. Na ovim programima kao predavači gostuju iskusni naučni radnici i istraživači iz velikog broja naučnih instituta i fakulteta sa kojima ISP sarađuje.

Glavnina programa ISP je namenjena osnovnoj ciljnoj grupi – učenicima srednjih škola, tj. mladima u uzrastu od 15 do 19 godina. Njima se nudi mogućnost da se prijave za čitavu seriju seminara i kurseva tokom jedne godine koji se održavaju u nekoliko termina tokom zime, proleća, leta i jeseni. ISP samostalno vrši izbor učenika koji će se pozvati da učestvuju na programima.

Nekoliko puta tokom godine ISP organizuje i programe namenjene učenicima osnovnih škola – uglavnom završnih razreda.

ISP je poznata i po posebnim kursevima namenjenim nastavnicima osnovnih i srednjih škola. Osnovni cilj ovih programa je upoznavanje nastavnika sa savremenim metodama i sadržajima u odgovarajućim oblastima i školskim predmetima.

Više o Petnici na: